Najbliższe koncerty

Michał Szpak

18.10.2021

18:00

WROCŁAW

Teatr Capitol

WOLNOŚĆFOBIA

Michał Szpak

18.10.2021

20:30

WROCŁAW

Teatr Capitol

WOLNOŚĆFOBIA

Michał Szpak

13.11.2021

17:30

POZNAŃ

Aula Artis

WOLNOŚĆFOBIA

Michał Szpak

13.11.2021

20:15

POZNAŃ

Aula Artis

WOLNOŚĆFOBIA